Stap 4: Medische keuring / Screening

Het eerste bezoek wordt ook wel de screeningsvisite genoemd.

Voordat er enige handeling voor het onderzoek plaatsvindt tekent u samen met de arts de schriftelijke toestemmingsverklaring. Dit is wettelijk verplicht. Door te tekenen geeft u aan dat u geïnformeerd bent en toestemming geeft tot deelname. U kunt op elk moment besluiten uw deelname aan het onderzoek stop te zetten.
Het doel van de screeningsvisite is vooral om te bepalen of u voldoet aan alle criteria (instapeisen) van het onderzoek, en te bekijken hoe uw gezondheid is.
Hoe de screeningsvisite verloopt hangt af van het soort onderzoek. Er zullen vragen worden gesteld over onder andere uw medische geschiedenis en medicatiegebruik. Het kan zijn dat handelingen worden verricht zoals:

  • bloed afname (klik hier voor een instructiefilmpje)
  • wegen (klik hier voor een instructiefilmpje)
  • bloeddruk meten
  • lichamelijk onderzoek
  • hartfilmpje (ECG) (klik hier voor een instructiefilmpje)

Uw huisarts wordt altijd op de hoogte gesteld van deelname aan het onderzoek. Indien gewenst kunnen onderzoeksgegevens zoals bijvoorbeeld bloeduitslagen aan uw huisarts worden gestuurd.
 

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier