Veiligheid

Een onderzoeker is verplicht ervoor te zorgen dat het onderzoek zo min mogelijk risico’s voor de deelnemers met zich meebrengt.

Er zijn bovendien verschillende instanties die wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek vooraf beoordelen. Een daarvan is de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Deze commissie is onafhankelijk van de opdrachtgever die het middel ontwikkelt en het onderzoekscentrum dat het onderzoek wil gaan uitvoeren. Haar belangrijkste taak is om de belangen van de proefpersonen te waarborgen.
Deze commissie kijkt onder andere of:

  • het onderzoek zinvol en medisch verantwoord is
  • er niet teveel risico’s of nadelen voor de patiënt/proefpersoon zijn
  • er toereikende schriftelijke informatie beschikbaar is
  • de patiënt/proefpersoon zijn/haar toestemming zelf uit vrije wil kan geven.

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier