Verzekering

Sinds 1 maart 2006 geldt dat er verplicht een verzekering moet zijn afgesloten voor iedereen die meedoet aan onderzoek.

De zogeheten proefpersonenverzekering. Deze verzekering dekt schade die het gevolg is van deelname aan het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na beëindiging van deelname aan het onderzoek. De schade moet dan ook binnen die vier jaar aan de verzekeraar gemeld zijn.

De proefpersonenverzekering gaat in op het moment waarop het onderzoek van start gaat (inclusie van de eerste proefpersoon in Nederland) en heeft een looptijd tot vier jaar na beëindiging van het onderzoek.

Na een eventueel informatiegesprek met de arts krijgt u alle informatie betreffende het onderzoek schriftelijk mee naar huis. Hierin vindt u ook een bijlage over de proefpersonenverzekering.

Meer informatie over de proefpersonenverzekering  vindt u in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl.

 

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier