'Tip a friend'

 

Bij EB Medical Research doen we onderzoek naar betere behandelmethoden voor diverse aandoeningen. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar enthousiaste deelnemers aan onze onderzoeken. Voordelen van deelname aan onderzoek zijn: gratis medische controles binnen het betreffende protocol, gratis de nieuwste medicatie/behandeling en bovendien een vergoeding, waarvan de hoogte afhankelijk is van de geschatte tijd, die het u kost.

Ook kunt u een bijdrage leveren door uw kennissenkring, collega’s of familie attent te maken op onze onderzoeken. Als iemand van hen wil deelnemen, komt u in aanmerking voor een beloning.

Hoe werkt het?
Wanneer u iemand introduceert die definitief* wordt gerandomiseerd in een van onze onderzoeken dan ontvangt u hiervoor een beloning van €20 tot € 45 (de hoogte is afhankelijk van het soort onderzoek)

Als iemand zich via u aanmeldt, wordt deze persoon gevraagd te bevestigen dat hij/zij door u is geïntroduceerd. Daarnaast vragen we u per email (info@ebmedicalresearch.nl) te bevestigen dat de potentiële deelnemer via u komt. 
U ontvangt de beloning echter alleen als deze persoon ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan de studie (fase 3: randomisatie). Voor elke volgende gerandomiseerde deelnemer die u bij EB Medical Research introduceert ontvangt u wederom deze beloning.

Wanneer de door u geïntroduceerde potentiële deelnemer zich aanmeldt, doorloopt deze een traject van drie verschillende fasen:

Fase 1:  prescreening
Fase 2:  screening
Fase 3:  randomisatie

 

Wat houden deze fasen in?
Fase 1: De prescreening is een telefonisch gesprek waarin naar demografische gegevens wordt gevraagd en waarin een paar algemene medische vragen worden gesteld. Deze gegevens worden na toestemming van de potentiële deelnemer in onze database opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt. Onze database is geregistreerd bij de Wet bescherming persoonsgegevens.

Fase 2: De screening vindt plaats tijdens een bezoek aan ons centrum. Er wordt specifieker bekeken of iemand geschikt is voor een lopend onderzoek. Het kan zijn dat er op dat moment geen passend onderzoek voor de deelnemer is. In dat geval kan de potentiële deelnemer aangeven of wij hem/haar op een later tijdstip nog eens mogen benaderen, als we denken dat er wel een passend onderzoek uitgevoerd wordt. 

Fase 3: Randomisatie. De potentiële deelnemer is geheel geschikt bevonden en wordt deelnemer aan een van onze onderzoeken.

 

Het traject van prescreening tot en met randomisatie kan, afhankelijk van het type studie, een paar weken tot maanden in beslag nemen. Pas na randomisatie ontvangt u uw beloning. De gerandomiseerde deelnemer ontvangt een vergoeding, afhankelijk van het onderzoek.

Het is belangrijk te benadrukken dat wij de deelnemer uitgebreid informeren over het betreffende onderzoek en dat de deelnemer altijd geheel vrijwillig beslist of hij/zij wel of niet wil deelnemen aan het onderzoek.

Contact
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze actie kunt u een email sturen naar: Info@ebmedicalresearch.nl

Bedrijven en andere organisaties zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Als uw bedrijf of organisatie mee wil werken aan de werving van patiënten voor onderzoek bij EB Medical Research, neem dan contact met ons op via info@ebmedicalresearch.nl om de mogelijkheden te bespreken.

 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier