Faq

Q: Wat heb ik er zelf aan als deelnemer?

Wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk nieuwe en steeds betere behandelingen toe te passen en te bewijzen dat een nieuw middel werkzaam en voldoende veilig is zodat het op de markt gebracht mag worden.

Zonder wetenschappelijk onderzoek zou de geneeskunde zich niet verder kunnen ontwikkelen. Veel wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als patiënten/proefpersonen hun medewerking eraan willen verlenen.
U kunt verschillende redenen hebben om aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Soms kan een nieuwe behandeling voordelen voor u hebben, soms hebben patiënten zelf niets aan het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om anderen te helpen. Ook dat kan een reden zijn om mee te doen. Als deelnemer wordt uw gezondheid voor en tijdens het onderzoek nauwgezet in kaart gebracht en draagt u bij aan nieuwe en betere behandelingsmethoden.
 

Q: Wat wordt er tijdens het onderzoek van mij verwacht?

Gedurende uw deelname aan een onderzoek wordt van u verwacht, dat u zich houdt aan  wat de arts/onderzoeker van u vraagt.

De arts doet dit op basis van het onderzoeksprotocol. In het onderzoeksprotocol staat beschreven hoe vaak u naar het onderzoekscentrum dient te komen voor controle, hoe en hoe vaak u uw eventuele medicijnen moet innemen en welke testen er in het onderzoekscentrum worden gedaan. Dit is in het belang van uw eigen gezondheid en het onderzoek. 

Q: Kan ik stoppen als ik niet meer mee wil doen?

De vrijwilligers kunnen zich op elk moment uit een geneesmiddelenonderzoek terugtrekken 

Vrijwilligers/deelnemers kunnen op elk moment in het proces van aanmelding, screening voor en deelname aan een onderzoek besluiten zich terug te trekken, zonder dat dit verdere consequenties heeft bijvoorbeeld voor behandeling of toekomstige deelname aan onderzoeken
 

Q: Hoe nu verder als het onderzoek is afgelopen?

Indien u deelneemt aan een fase IV onderzoek kunt u indien het onderzoek gestopt is doorgaan met de medicatie.

Indien u aan een fase II of fase III onderzoek deelneemt stopt de medicatie wanneer de studie is beëindigd. In overleg met de onderzoeksarts en uw huisarts wordt besproken welke behandeling voor u het beste is naar aanleiding van de medische resultaten voortkomend uit dit onderzoek.

Q: Hoeveel tijd kost het mij?

Dit verschilt per onderzoek en staat beschreven in de patiënten informatie. Dit hangt af van:

  • de duur van het onderzoek
  • het aantal bezoeken
  • de duur van elk individueel bezoek
  • overige vereisten zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboekje
     
Q: Hoe vrijwillig is vrijwillig?

Vrijwillig is vrijwillig. U mag en kunt nooit gedwongen worden om mee te doen. Zelfs als u al aan een onderzoek deelneemt kunt u altijd en op elk moment afzien van verdere deelname zonder opgaaf van redenen.

Q: Mag ik komen op de dagen dat het in mijn agenda past?

Passend binnen het visiteschema worden afspraken in samenspraak met u gepland.

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier