Faq

Q: Is het veilig om deel te nemen aan onderzoek?

Een van de eerste vragen die bij mensen opkomt als ze gevraagd worden als deelnemer aan geneesmiddelonderzoek is: “loop ik risico als ik meedoe?”Ja, dat kan, maar uw veiligheid staat altijd voorop. De behandelingen in een medisch wetenschappelijk onderzoek zijn vaak nieuw en nog niet alle bijwerkingen en risico’s zijn bekend. De onderzoekers nemen allerlei maatregelen om het eventuele risico zo veel mogelijk te beperken. Daarom wordt uw gezondheid gedurende het onderzoek nauwlettend in de gaten gehouden.
Het kan zijn dat uit een tussentijdse analyse van de studiegegevens blijkt dat het medicijn óf te veel bijwerkingen geeft, óf te weinig verbetering geeft ten opzichte van de bestaande behandelingsmethode. Dan is het niet ethisch om dit middel verder te onderzoeken. In een dergelijk (zeldzaam) geval wordt het onderzoek voortijdig gestopt.
 

Q: Welke bijwerkingen kan ik verwachten?

Dat hangt van het middel af. U krijgt volledige informatie zowel mondeling als schriftelijk over alle mogelijke bijwerkingen die in eerdere onderzoeken zijn gemeld en beschreven. In de meeste gevallen zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard. Indien u niet goed reageert op het nieuwe middel zal de arts u uit het onderzoek terug trekken omdat uw veiligheid voorop staat.
 

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier